Dit is de Privacyverklaring van Praktijk Zonnestraaltjes – Kleur & Zijde). In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en/of bewaar, waarom ik dat doe, hoe lang ik persoonsgegevens bewaar en met wie ik ze deel. Je kunt hier ook vinden hoe ik je gegevens beveilig en wat je moet doen als je je gegevens wilt inzien of verwijderd wilt hebben.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Praktijk Zonnestraaltjes – Kleur & Zijde verwerkt persoonsgegevens over jou als je gebruik maakt van onze diensten en/of als je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk Zonnestraaltjes – Kleur & Zijde verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om je toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom heeft Praktijk Zonnestraaltjes – Kleur & Zijde persoonsgegevens nodig?

Praktijk Zonnestraaltjes – Kleur & Zijde verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het afhandelen van je betaling
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Om aan mijn wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals het voeren van een bedrijfsadministratie of het doen van mijn belastingaangifte

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Praktijk Zonnestraaltjes – Kleur & Zijde zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Je gegevens blijven bewaard zolang je cliënt bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel (account) zal bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wilt maken. Gegevens die ik nodig heb om aan mijn wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het voeren van een administratie, bewaar ik zo lang als de wet voorschrijft.

Delen we je gegevens met anderen?

Praktijk Zonnestraaltjes – Kleur & Zijde deelt je gegevens niet met derden zonder je toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Praktijk Zonnestraaltjes – Kleur & Zijde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Samenwerkingspartners

Ik werk samen met de volgende samenwerkingspartners. Met ieder van hen heb ik een verwerkersovereenkomst, zodat je er zeker van bent dat ook zij veilig & integer omgaan met jouw gegevens:

I-zettle (praktijk/markten)

Dit is mijn betalingssysteem in de praktijk en op markten, dat wil zeggen dat deze software het mogelijk maakt dat je in de praktijk en op markten een PIN-betaling kunt doen. I-zettle slaat gegevens zoals je naam, e-mailadres, bestelnummer en het bankrekeningnummer waarmee je betaald hebt op. Ook hebben ze toegang tot jouw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Ik verzamel geen data via de iZettle app om de prestaties van mijn bedrijf te meten.

Mijn diad

Dit is mijn online praktijksoftware voor de complementaire en integrale zorg. Mijn DIAD slaat gegevens zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, rapportage en verslaglegging op. De ingevulde gegevens worden verzonden met een beveiligde verbinding en opgeslagen in mijn administratie.

Molly (webshop)

Dit is mijn betalingssysteem voor de praktijk en webshop, dat wil zeggen dat deze software het mogelijk maakt dat je op de website kunt betalen met iDeal, bancontant, overboeken, Sofort, KBC/CBC, MrCash . Molly slaat gegevens zoals je naam, e-mailadres, bestelnummer en het bankrekeningnummer waarmee je betaald hebt op. Ook hebben ze toegang tot jouw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

MYPARCEL

Als je een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van My parcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met my parcel delen. My parcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat My parcel onderaannemers inschakelt, stelen zij jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Winco

Winco is mijn boekhouder. Ik maak gebruik van de diensten van Winco voor het uitvoeren van de boekhouding. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met Winco deel. Winco gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

KNAB

KNAB is mijn bank . Ik maak gebruik van de diensten van KNAB voor het uitvoeren van de bankzaken. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met KNAB deel. KNAB gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

WordPress

Dit is het softwaresysteem waarop mijn website draait. WordPress slaat voor dit doel je gegevens op. WordPress heeft toegang tot je gegevens om mij technische ondersteuning te bieden, maar zal je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Al deze samenwerkingspartners zijn verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals het gebruik van SSL-encryptie en beveiligde dataopslag. Ook houden zij rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens

Google Analytics

Ik maak gebruik van cookies voor Google Analytics om de werking van mijn site te kunnen analyseren en verbeteren.

Customer Reviews LTD

Ik maak gebruik van de diensten van Customer Reviews LTD. Via hen kan je een verzoek ontvangen om een review op mijn site achter te laten.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerk ik?

Praktijk Zonnestraaltjes verwerkt geen andere dan hierboven benoemde persoonsgegevens van jou:

Ik deel niets met derden over jouw verhaal. De gegevens die ik vastleg, kun je inzien, en worden tot de wettelijk bepaalde termijn na beëindiging van de behandeling bewaard.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar arienne@praktijkzonnestraaltjes.nl. Praktijk Zonnestraaltjes–Kleur & Zijde zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk Zonnestraaltjes–Kleur & Zijde neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via arienne@praktijkzonnestraaltjes.nl

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met Praktijk Zonnestraaltjes–Kleur & Zijde, kan je me als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Lekdijk 218

Postcode en plaats: 2921AH Krimpen aan den IJssel

Inschrijvingsnummer KvK: 24450947

Telefoonnummer: 06-19402532

E-mailadres: arienne@praktijkzonnestraaltjes.nl