Klachten of geschillen

Informatieverstrekking Wkkgz voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Heb je een klacht over de behandeling of over mijn werkwijze? Neem dan eerst contact met me op, dan proberen we het op te lossen.

Mocht het gebeuren dat we er samen niet uitkomen, voldoet mijn praktijk aan de eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ik bied ik je daarbij aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Klachtenregelement

Geschilleninstantie
Als de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt, kun je je wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij Praktijk Zonnestraaltjes sinds 2017 is aangesloten.
De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je via de website van het NIBIG.

Contact
Wanneer je een klacht hebt kun je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.“

Mijn Nibig code: 526747